Topná sezóna: Tisíce Čechů používají kotel a vůbec o něj nepečují

Denní tisk

31 % z 907 účastníků průzkumu, který koncem září provedl srovnávací portál Ušetřeno.cz, netuší, kdy oficiálně začíná topná sezóna. Podobný počet oslovených (29 %) naopak správnou odpověď zná. „Začátek topné sezóny se odvíjí od zahájení dodávek tepla do domácností, což nastává v době, kdy průměrná venkovní teplota přes den klesne dva dny po sobě pod 13 °C,“ vysvětluje Markéta Witoszová, energetická specialistka portálu Ušetřeno.cz.
49 % oslovených doma topí plynem, druhým nejčastěji uváděným způsobem vytápění je ústřední topení (25 %), za ním následuje elektřina (10 % oslovených), dřevo (7 %) a tepelné čerpadlo (5 %). Uhlí jako topivo používají 3 % dotázaných a pouhé 1 % používá jiná tuhá paliva, jako jsou štěpka, pelety, koks nebo brikety.
Kotle na tuhá paliva budou zakázany
Dvě třetiny dotázaných používají k vytápění kotel, nejčastěji plynový (75 % z nich), kotel na tuhá paliva má doma 17 % respondentů a na elektřinu 8 %. Majitelé kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy by měli vést v patrnosti, že dle zákona o ochraně ovzduší bude jejich používání od roku 2022 zakázáno. Tuto skutečnost ale ví pouze pětina dotázaných. Za porušení zákazu bude hrozit pokuta až 50 tisíc korun.

Revize a kontrola nejsou totéž
O kotel je třeba se pravidelně starat, zejména o ten na plyn nebo tuhá paliva. Průzkum však ukázal, že 9 % majitelů o kotel vůbec nepečuje. „Jednou ročně, nejlépe před topnou sezónou, by měl poučený majitel domu provést kontrolu kotle a rozvodů hlavně kvůli vyčištění a úpravě regulace. Naproti tomu revizi musí provést revizní technik, a to minimálně jednou za 3 roky. Jeho úkolem je mj. přezkoušet těsnost spojů a připojených zařízení. Poté vždy vystaví revizní zprávu,“ popisuje rozdíl mezi kontrolou a revizí kotle Witoszová.
Tento rozdíl však dokáže alespoň základním způsobem vysvětlit jen 34 % respondentů. O tom, že k revizi má dojít každé 3 roky, pak ví pouze 8 % oslovených. Na revizi kotle Češi nejčastěji čekají 1 měsíc, především v Praze a Středočeském kraji, naopak méně než dva týdny čekají obyvatelé kraje Jihomoravského.
Jak pečovat o domovní komín?
Nedostatek informací mají Češi i v otázce péče o domovní komín. V případě kotle na tuhá paliva by měl majitel domu před každou zimou nechat komín zkontrolovat, že nepraská a také vybrat saze ze spalinové cesty. Naproti tomu revizi již musí provádět kominík, a to každé 2 roky. O tom však ví jen 9 % účastníků průzkumu. Naproti tomu 70 % oslovených se nesprávně domnívá, že na revize by měl kominík docházet každý rok.

Nejčastěji čekají lidé na návštěvu kominíka 1 měsíc, a to obyvatelé Středních Čech. Naproti tomu méně než 2 týdny stačí na revizi komínu vyčkat lidem z Jihomoravského kraje. 39 % dotázaných pak revizi komínu vůbec neobjednává, většinou proto, že nejsou majiteli domu.
Kontrolujte radiátory
Před začátkem topné sezóny je také potřeba zkontrolovat všechny radiátory, vyčistit je a odvzdušnit, nánosy prachu i vzduch v topení totiž výrazně snižují účinnost vytápění. Totéž platí i o špatně utěsněných oknech. Tepelné ztráty pomohou snížit například těžké závěsy či okenní rolety. Neměly by ale zasahovat do oblasti topení, jinak budou zbytečně zadržovat teplo.