Nathan Hrdlicka: Narodil se s hendikepem, který má jen 25 lidí na světě

Vaše zprávy

Nathan Hrdlicka se narodil s velmi vzácnou fyzickou anomálií – bez obou stehenních kostí. Tato anomálie se vyskytuje pouze u 25 lidí na celém světě. Sympatický blonďák Nathan (36) je jedním z nich. I přes svůj fyzický handicap žije plnohodnotný život a našel si dokonce i životní lásku.

 

Nathan se narodil s vrozenou a velmi vzácnou (kongenitální) vadou, tzv. vrozenou aplázii stehenních kostí. Vrozená aplázie znamená, že stehenní kost (latinsky femur) kompletně chybí. Toto vrozené, nedědičné a vzácné onemocnění lékaři odborně nazývají jako proximální fokální femorální deficienci. Podle lokalizace a závažnosti se onemocnění klasifikuje do několika tříd. Nathan má podle klasifikačního systému dle Pappase nejtěžší formu, tedy kompletní a oboustranně chybějící stehenní kosti.

 

Příčina tohoto onemocnění je připisována teratogennímu působení, tedy působení vnějších faktorů v průběhu těhotenství, které jsou schopné zapříčinit vznik vrozené vývojové vady. Další příčinou může být působení ionizujícího záření (rentgenové záření, gama záření, ad.), bakteriální nebo virové infekce.
Nathan měří pouhých 1,37 metrů. I přes svůj handicap dokáže žít plnohodnotným životem. A dokonce si díky Facebooku našel i lásku. Jednadvacetiletá Chelsea jejich výškový rozdíl viděla nejprve jako velký problém, nicméně se do Nathana časem zamilovala. Nyní spolu žijí v domečku v Novém Mexiku. Nathan je společenský člověk, který rád poznává nové lidi. Nejraději vyráží na hudební festivaly, jelikož je velkým milovníkem hiphopu.